4.5/5 - (13 kura)

1.Angalia Mashine
(1) Tafadhali angalia mashine ya kuvuna karanga sehemu. Inamaanisha kila sehemu ya mashine inayozunguka kwa kuunganisha magugu ya miche au vikwazo vingine. Ikiwa kuna uchafu wowote kwenye skrini ya kusafisha au mashine ya kuinua, waondoe mara moja.

(2)Tafadhali hakikisha trekta iko katika hali ya kuegemea upande wowote kabla ya kuendesha gari lako mvunaji wa karanga.Kama sivyo, itafanya miche ya karanga irundikane bila matunda. Kwa njia hii, inaweza pia kuhakikisha usalama wa mfanyakazi.

2. Tafadhali panga kazi ya fimbo kabla ya kuanza. Mashine hii ya kuvuna karanga inahitaji wafanyakazi 3 kufanya kazi. Inabidi uhakikishe ni wapi kuna gaw au mahali pa juu na uepuke kuendesha gari huko wakati unafanya kazi. mmoja huendesha trekta, na mwingine huongoza kuendeshea kazi. Na wengine kwa ajili ya kusafisha miche ya karanga ambayo huvunwa. Mara tu unapopata miche ya karanga ikiwa imerundikana, tafadhali safisha ardhi au usimamishe kazi haraka iwezekanavyo.

3. Angalia shamba la karanga

1)Chagua matunda yaliyoiva, mche ambao haujaanguka, shughuli kubwa za mbingu na ardhi. Kwa sababu mashine ya kuvuna karanga ina kiwango cha juu cha utume ikiwa miche ya karanga ingekaushwa.

2)Ikiwa kuna mitaro ardhini na shambani na ijaze. Ikiwa mtaro ni wa kina sana, chunguza njia zingine za kutembea mapema tafadhali.

3) Angalia vikwazo vya shambani vinavyoathiri shughuli za uvunaji. Ondoa mawe, vijiti na uchafu wowote ambao unaweza kuathiri mavuno shambani, angalia ikiwa kuna mtego wowote shambani, na jaribu kuuepuka.

4)Tafadhali angalia unyevu wa udongo, aina na hali ya ukuaji wa mazao mapema, na urekebishe urefu wa mvunaji wa karanga kusimamishwa kwa mashine kwa kuchanganya hali ya shamba na urefu wa miche.